ESTELS


Prometo un estel
pels qui enyorin
la lluna.

I un poema
d'amor
quan te'n vagis...

Des del cim
cauré per aprendre a volar
com tu volaves...

Prometo un estel
pels qui enyorin
la lluna.

I una flor a la terra.